WebCeph™

Trang website trí tuệ nhân tạo dựa trên nền tảng của chỉnh nha và phẫu thật chỉnh nha

Webceph™ là một sự sáng tạo của trí tuệ nhân tạo được vận hành trực tuyến, dựa trên nền tảng của chỉnh nha và phẫu thuật chỉnh nha dành cho các nha sĩ

Webceph được thiết kế và mã hóa bởi một bác sĩ chỉnh nha. Do vậy, từ lúc bắt đầu của dự án, WebCeph được định hướng theo một vài triết lý. Nó phải trực quan và đơn giản trong thiết kế, do vậy nha sĩ có thể hiểu WebCeph làm việc một cách nhanh chóng như vậy. Nó phải kết hợp trí tuệ nhân tạo để giúp nha sĩ đưa ra những quyết định tốt hơn và giảm được rất nhiều khố lượng công việc của họ. Thiết kế thân thiện với cả điện thoại nên WebCeph có thể được tiếp cận dễ dàng ở mọi nơi trên thế giới với thiết bị di động.


Công nghệ trí tuệ nhân tạo của WebCeph được cấp bằng sáng chế bởi cục sở hữu trí tuệ Hàn Quốc


Certificate of Patent

webceph_patent